CEMS

  • CEMS ission Zyňyndylara yzygiderli gözegçilik ulgamy)

    CEMS ission Zyňyndylara yzygiderli gözegçilik ulgamy)

    Gämi zyňyndylaryny ölçeýän enjam, MARPOL Goşundy VI we IMO MEPC laýyklykda gämilerdäki zyňyndylary ygtybarly ölçemek üçin innowasion çözgütdir.Enjam, bu programma üçin belli klassifikasiýa guramalary tarapyndan tassyklanýar.SOx we CO2-leriň ýokarky we aşaky akymlaryny, SCR (saýlama katalitik azaltmak) ösümlikleriniň ýokarky we aşaky akymlaryny ölçýär.Gämilerde ulanmak üçin niýetlenen ölçeg enjamy gaty az tehniki çykdajylary we çalyşmagy aňsat modullary öz içine alýar.