Deňiz kabeli

  • Galogensiz alaw saklaýjy material deňiz kabeli

    Galogensiz alaw saklaýjy material deňiz kabeli

    “Yanger” deňiz kabeliniň lideri we täzelikçisi, hakykatdanam global öndüriji we üpjün ediji.“Yanger”, dünýäde gurulýan gämiler we deňiz platformalary üçin köp sanly kabel maşgalasyny üpjün edýär.Önümçilik we gözleg desgalary, “Yanger” täze önümleri we hyzmatlary täzelemegi we ösdürmegi dowam etdirýär, kabelleri gurmagy aňsatlaşdyrýar we has çeýe edýär, olaryň iş we ekologiýa taýdan howpsuzlygyny üpjün edýär, ýangynyň öndürijiligini we diri galmagyny gowulandyrýar we täze müşderi hyzmatlaryny ösdürýär.