Önümler

 • RF LLF 7/8 HIFILEX Koaksial kabel LSZH-SHF1

  RF LLF 7/8 HIFILEX Koaksial kabel LSZH-SHF1

  Programma: Radio antennalary, radarlar, GPS enjamlary, jübi telefon antennalary ýaly çeşmelerden ýaýlym ulgamlaryna gämileriň, tunelleriň, binalaryň we RF signallaryny adatça kabul edip bolmaýan ýerasty meýdançalara giň zolakly ýaýlym üçin niýetlenen pes ýitgili çeýe iýmitlendiriji kabel.RF LLF 1/2 Hiflex, jumper kabeli hökmünde ulanylýan iň oňat çeýeligi.Goşmaça çeýeligiň we pes ýitginiň utgaşmasy RF LLF 1/2 Hiflex-i RF torlaryndaky programmalaryň köpüsi üçin tebigy saýlamaga öwürýär.

 • RF LLF 1/2 Koaksial kabel LSZH-SHF1

  RF LLF 1/2 Koaksial kabel LSZH-SHF1

  Programma: Radio antennalary, radarlar, GPS enjamlary, jübi telefon antennalary ýaly çeşmelerden ýaýlym ulgamlaryna gämileriň, tunelleriň, binalaryň we RF signallaryny adatça kabul edip bolmaýan ýerasty meýdançalara giň zolakly ýaýlym üçin niýetlenen pes ýitgili çeýe iýmitlendiriji kabel.

 • RF LLF 1/2 HIFLEX Koaksial kabel LSZH-SHF1

  RF LLF 1/2 HIFLEX Koaksial kabel LSZH-SHF1

  Programma: Radio antennalary, radarlar, GPS enjamlary, jübi telefon antennalary ýaly çeşmelerden ýaýlym ulgamlaryna gämileriň, tunelleriň, binalaryň we RF signallaryny adatça kabul edip bolmaýan ýerasty meýdançalara giň zolakly ýaýlym üçin niýetlenen pes ýitgili çeýe iýmitlendiriji kabel.RF LLF 1/2 Hiflex, jumper kabeli hökmünde ulanylýan iň oňat çeýeligi.Goşmaça çeýeligiň we pes ýitginiň utgaşmasy RF LLF 1/2 Hiflex-i RF torlaryndaky programmalaryň köpüsi üçin tebigy saýlamaga öwürýär.

 • QFCI -MICA- MK -SHF1

  QFCI -MICA- MK -SHF1

  Programma: Bu, orta däl metal däl refrakter optiki kabel.Kabel gaty gämi üçin amatly weUV we howa çydamly materialyň daşky gabygy, gemrijiler bilen goralýar.Açyk ot açylan ýagdaýynda adaty
  aragatnaşyk 90 minudyň içinde saklanyp bilner.Gowy mehaniki we daşky gurşaw
  öndürijiligi, ýokary kuwwatly maglumat aragatnaşygy.LAN we WAN gurnamalary üçin
  telekommunikasiýa we maglumatlar hökmünde.Ownuk diametri, köp ýadro sany, ýokary gysyjy, ýeňil agram,
  amatly işlemek, ýönekeý gurluşyk, hemmetaraplaýyn sim geçirmek üçin amatly.

 • QFCI - Marag - FR - MK -SHF1

  QFCI - Marag - FR - MK -SHF1

  Programma: Bu refrakter optiki kabel.Kabel nebit, nebit we deňiz senagaty üçin amatly webeýleki kyn şertler.UV we howa çydamly materialyň daşky gabygy, gemrijiler bilen goralýar.Inaçyk ýangyn bolan ýagdaýynda adaty aragatnaşyk 180 minudyň içinde saklanyp bilner.Gowy mehanikiwe daşky gurşawyň öndürijiligi, ýokary kuwwatly maglumat aragatnaşygy.LAN we WAN üçingurnamalar, şeýle hem bortdaky telekommunikasiýa we maglumatlary geçirmek.Ownuk diametri, köp ýadro
  sany, ýokary gysyjy, ýeňil agram, amatly iş, ýönekeý gurluşyk, amatly
  giňişleýin simler.

 • QFAI - UNI - NONMETALLIK - SHF1

  QFAI - UNI - NONMETALLIK - SHF1

  Programma: Bu, orta metal däl refrakter optiki kabel, kabel gaty gämi we UV we howa çydamly materialyň daşky gabygy üçin gemrijilerden goralýar.Açyk ot açylan ýagdaýynda adaty
  aragatnaşyk 90 minudyň içinde saklanyp bilner.Gowy mehaniki we daşky gurşaw
  öndürijiligi, ýokary kuwwatly maglumat aragatnaşygy.LAN we WAN gurnamalary üçin
  bortda telekommunikasiýa we maglumatlary geçirmek.Kiçijik diametri, köp ýadro sany, ýokary
  gysyjy, ýeňil agram, amatly iş, ýönekeý gurluşyk, hemmetaraplaýyn amatly
  simler.

 • QFAI - UNI - MK - SHF1

  QFAI - UNI - MK - SHF1

  Programma: Bu, orta metal däl refrakter optiki kabel, Kabel gaty gämi üçin amatly weUV we howa çydamly materialyň daşky gabygy, gemrijiler bilen goralýar.Açyk ot açylan ýagdaýynda adaty
  aragatnaşyk 90 minudyň içinde saklanyp bilner.Gowy mehaniki we daşky gurşaw
  öndürijiligi, ýokary kuwwatly maglumat aragatnaşygy.LAN we WAN gurnamalary üçin
  bortda telekommunikasiýa we maglumatlary geçirmek.Kiçijik diametri, köp ýadro sany, ýokary
  gysyjy, ýeňil agram, amatly iş, ýönekeý gurluşyk, hemmetaraplaýyn amatly
  simler.

 • QFAI - I / O / RM - MK - SHF1

  QFAI - I / O / RM - MK - SHF1

  Programma: Bu, orta metal däl refrakter optiki kabel, kabel gaty gämi we UV we howa çydamly materialyň daşky gabygy üçin gemrijilerden goralýar.Açyk ot açylan ýagdaýynda adaty
  aragatnaşyk 90 minudyň içinde saklanyp bilner.Gowy mehaniki we daşky gurşaw
  öndürijiligi, ýokary kuwwatly maglumat aragatnaşygy.LAN we WAN gurnamalary üçin
  bortda telekommunikasiýa we maglumatlary geçirmek.Kiçijik diametri, köp ýadro sany, ýokary
  gysyjy, ýeňil agram, amatly iş, ýönekeý gurluşyk, hemmetaraplaýyn amatly
  simler.

 • AICI - I / O / RM - MK - SHF1

  AICI - I / O / RM - MK - SHF1

  Programma: Senagat gurşawy üçin optiki süýümli kabel.Kabel içerde we daşarda ulanmak üçin amatly. Suwda üznüksiz suwa çümmek maslahat berilmeýär.UV ýagy we howa çydamly daşky gabyk
  material.Kabel ýadrosynyň töwereginde aýna ýüplügiň güýç elementleri uzynlyklary aňsat gurnamaga mümkinçilik berýär.
  0,9 mm berk bufer çalt we ygtybarly bölünmäge we birleşdirijini gurnamaga mümkinçilik berýän zolakdan aňsat.
  Gowy mehaniki we daşky gurşaw öndürijiligi, ýokary kuwwatly maglumat aragatnaşygy.
  Kiçijik diametri, köp ýadro sany, ýokary gysyjy, ýeňil agram, amatly iş, ýönekeý
  giňişleýin simlere amatly gurluşyk.

 • RS485 / 422 4x2x0.34mm²Stranded LSZH-SHF1

  RS485 / 422 4x2x0.34mm²Stranded LSZH-SHF1

  Programma: Gämi duralgalary, Deňiz gurşawy, Kesgitli ýa-da göçme gurnamalar, Içerki ulanyş, kesgitlenen gurnamalar, dataokary maglumat nyrhlary, Gämiler, speedokary tizlik we ýeňil senet.RS422 RS485.

 • RS485 / 422 1x2x0.34mm²Stranded LSZH-SHF1

  RS485 / 422 1x2x0.34mm²Stranded LSZH-SHF1

  Programma: Gämi duralgalary, Deňiz gurşawy, Kesgitli ýa-da göçme gurnamalar, Içerki ulanyş, kesgitlenen gurnamalar, dataokary maglumat nyrhlary, Gämiler, speedokary tizlik we ýeňil senet.RS422 RS485.

 • RS485 / 422 2x2x0.22mm²Stranded LSZH-SHF1

  RS485 / 422 2x2x0.22mm²Stranded LSZH-SHF1

  Programma: Gämi duralgalary, Deňiz gurşawy, Kesgitli ýa-da göçme gurnamalar, Içerki ulanyş, kesgitlenen gurnamalar, dataokary maglumat nyrhlary, Gämiler, speedokary tizlik we ýeňil senet.RS422 RS485.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4